All Posts in Category

KCN NAM TÂN UYÊN 1

Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên 1

Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên 1   BẢNG GIÁ ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN –BÌNH DƯƠNG Diện Tích Giá Bán   1000m2 -10.000m2  800.000/m2  1 mẫu – 20 mẫu  350.000/m2  1060m2 có chủ trương làm gổ  5.500.000.000VNĐ GIỚI THIỆU  Khu…

Xem tiếp